March 20, 2020

“ተነሥቶአል እንጂ በዚህ የለም።” (ሉቃ. 24:5)

የክርስትናችን መሰረቱ የኢየሱስ ክርስቶስ ትንሳኤ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን ስለተነሳ ነው ከማይጠፋ ዘር ሁለተኛ የተወለድነው እና የማያልፍ ርስት የተጠበቀልን። (1ጴጥ. 1:3-5) ኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን ስለተነሳ ነው የትንሳኤ ተስፋ ያለን። (1ቆሮ. 15:20) ኢየሱስ ክርስቶስ ስለተነሳ ነው የሞትና የሲዖል ኃይል የተሻረው። (ሮሜ 6:9) ኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን ስለተነሳ ነው ዳቢሎስ ድል የተነሳው። (ቆላ. 2:15) እንዲሁም ኢየሱስ ክርስቶስ ስለተነሳ ነው መንፈስ ቅዱስ ወደ...

March 13, 2020

የእግዚአብሔር እረኝነት በምድር በሚኖረን ሕይወት በሚገለጠው የእርሱ መግቦት፣ ጥበቃ፣ መሪነትና ባርኮት ብቻ የሚገለጥ ሳይሆን የዘላለምን ተስፋ የሚሰጥ ነው። ለዚህ ነው ዳዊት በመዝሙር 23 መደምደሚያ ላይ “በእግዚአብሔርም ቤት ለዘላለም እኖራለሁ” በማለት የዘመረው። ጌታችንም እርሱ እውነተኛ የበጎች እረኛ እንደሆነ አስተምሮ “እኔም የዘላለም ሕይወትን እሰጣቸዋለሁ፥ ለዘላለምም አይጠፉም፥ ከእጄም ማንም አይነጥቃቸውም” በማለት ከርሱ ጋር ለዘላለም በሕይወት እንደምንኖር የጸና የተስፋ ቃል ሰጥቶናል (ዮሐ. 10:28)።

መጽሐፍ ቅዱሳችን ይህን...

March 7, 2020

ንጉስ ዳዊት በተደጋጋሚ በዝማሬው ከሚያነሳቸው ሃሳቦች መካከል የእግዚአብሔር ምህረትና ቸርነት ዋንኞቹ ናቸው። በመዝሙር 23 ላይም የእግዚአብሔር ቸርነትና ምሕረት በሕይወት ዘመኑ ሁሉ እንደሚከተሉት በእምነት ያውጃል። ዳዊት በእግዚአብሔር ምህረትና ቸርነት ይታመናል። በመዝሙር 6:4 ላይ “አቤቱ ... ስለ ቸርነትህም አድነኝ” እያለ ይጸልያል። በመዝሙር 26:6 ላይ ደግሞ “አቤቱ፥ ምሕረትህንና ቸርነትህን አስብ፥ ከጥንት ጀምሮ ናቸውና” በማለት ይማጸናል። በመዝሙር 51:1 ላይ ደግሞ “አቤቱ፥ እንደ ቸርነትህ መጠን ማረኝ፤ እንደ ምሕረትህም...

Please reload

Recent Posts

March 20, 2020

Please reload

Archive
Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Google+ Basic Square
Get it on iTunes

 

4455 N Seeley Ave

Chicago, Il 60625

1:30PM TO 4:00PM SUNDAY

7:00PM TO 9:00PM FRIDAY

 

Screen Shot 2019-05-10 at 6.36.24 PM.png
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon
  • YouTube Social  Icon